• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Op de diverse behandelingen zoals ze worden aangeboden bij trimsalon Beautiful Cat and Pets zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Als u een afspraak maakt bij trimsalon Beautiful Cat and Pets gaat u hier automatisch mee akkoord.

1. Voor het bijhouden van een up-to-date klantenbestand wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met u in contact te komen, afspraken te maken of te annuleren.

2. Voorafgaand aan de eerste behandeling worden uw wensen en/of klachten vastgesteld. Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u tijdens dit gesprek verstrekt over uw huisdier.

3. Trimsalon Beautiful Cat and Pets is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie over uw huisdier.

4. Bij wijzigingen in de aard van de klachten en/of wensen van uw huisdier bent u zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

5. Bij trimsalon Beautiful Cat and Pets wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan er worden afgezien van een behandeling. In dat geval kan worden geadviseerd eerst een dierenarts te raadplegen.

6. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.

7. De betaling dient direct na de behandeling te worden voldaan per pin of iDeal.

8. Voor strippenkaarten en cadeaubonnen gelden de volgende regels:
• Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
• Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
• Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
• Het reproduceren van strippenkaarten en cadeaubonnen is verboden. Uitgifte/verkoop geschiedt alleen door of via trimsalon Beautiful Cat and Pets.

9. Trimsalon Beautiful Cat and Pets is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van cliënten.

10. Roken is niet toegestaan in de praktijk.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u trimsalon Beautiful Cat and Pets niet aansprakelijk te stellen voor bij- en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan uw huisdier gegeven is.

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@beautifulpets.nl of neem contact met mij op via telefoonnummer 0657692441.